สายมู ต้องรู้!!  5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไหว้แล้วเฮง 

เอ้า!! เหล่ามูเตลูเร่เข้ามา ยุคนี้เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญ ใครที่กำลังคิดว่าดวงซวย รักไม่รุ่ง งานไม่ปัง วันนี้ เราขอพาไปไหว้เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ เพื่อจิตใจเป็นสุข ไม่ว้าวุ่น ขอพรให้สมดังปราถนา จะเป็นเทพเจ้าที่ไหนที่บ้าง ไปลุยกัน

1. ท้าวมหาพรหม แยกราชประสงค์

ท้าวมหาพรหม หนึ่งใน 3 เทพสูงสุดตามความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ เป็นเทพผู้สร้างทุกสิ่งบนโลก ถือเป็นมหาเทพผู้ยิ่งใหญ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ในการดลบันดาลสิ่งดีๆ ท้าวมหาพรหมโด่งดังในเรื่องขอให้ประสบความสำเร็จเรื่องการเรียน การทำงาน หรือเป็นที่รักใคร่ของทุกคน โดยพระพรหมที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เราแนะนำให้ทุกคนไปไหว้ อยู่ที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ กทม. 

ขั้นตอนและบทสวดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าวมหาพรหมมีดังนี้

บทสวดขอพรท้าวมหาพรหม

โอมปะระเมสะนะมัสการัม องการะนิสสะวะ รัง

พรหมเรสสะยัม ภูปัสสะวะวิษณุ ไวยะทานะโมโทติลูกปัม

ทะระมา ยิกยานัง ยะไวยะลา คะมุลัม

สะทา นันตะระ วิมุสะตินัน

นะมัตเต นะมัตเตร จะ อะการัง ตโถวาจะ

เอตามาตาระยัต ตะมัน ตะรามา

กัตถะนารัมลา จะสะระวะ ปะติตัม

สัมโภพะกลโล ทิวะทิยัม มะตัมยะคาถาบูชาพระพรหม 

แบบย่อ 

โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ

ขั้นตอนการสักการะท้าวมหาพรหม

  • 1. ไหว้พระพรหมจากพักตร์แรกแล้วเวียนไปทางขวามือของเรา หรือพระหัตถ์ซ้ายของพระพรหมจนถึงพักตร์สุดท้าย
  • 2. การขอพรและการเตรียมของไหว้พระพรมแต่ละพักตร์ให้ศักดิ์สิทธิ์ จะแตกต่างกันดังนี้
  • 3. พักตร์แรก ใช้ธูป 16 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเรื่องงาน การเรียน การสอบแข่งขัน ขออำนาจบารมี ขอความก้าวหน้าในชีวิตและขอพรให้บิดา
  • 4. พักตร์สอง ใช้ธูป 36 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเรื่องทรัพย์สิน อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน บ้าน รถ หนี้สินที่มีคนยืมแล้วไม่คืน
  • 5. พักตร์สาม ใช้ธูป 39 ดอก เทียน9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอก น้ำ 1 ขวด ขอพรเกี่ยวกับสุขภาพ ครอบครัว คู่ชีวิต ญาติพี่น้อง คู่สัญญา และขอพรให้มารดา
  • 6. พักตร์สี่ ใช้ธูป 19 ดอก เทียน 9 เล่ม ดอกบัว 9 ดอกน้ำ 1 ขวด ขอพรเรื่องโชคลาภ เงินทอง ขอโชค ขอลาภ เกี่ยวกับการเสี่ยงดวง การขอกู้ยืมเงิน และการขอบุตร

ทริคในการไหว้ให้ศักดิ์สิทธิ์ : 

การไหว้ขอพรท้าวมหาพรหมที่ถูกต้อง คือไหว้ให้ถูกพักตร์และควรไหว้ให้ครบทุกพักตร์ เพราะจะได้รับพรและเกิดความศักดิ์สิทธิ์ครบทุกประการ

2. พระตรีมูรติ ตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์

หลายคนอาจกำลังคิดว่าเราจะพาไปไหว้ พระตรีมูรติ ที่เซ็นทรัลเวิลด์กันใช่ไหมค่ะ แต่ผิดค่ะ เพราะจริงๆ แล้วพระตรีมูรติองค์จริงอยู่ที่หน้าตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ (Empire Tower) พระตรีมูรติ ถือเป็นรูปหนึ่งของพระนารายณ์ที่รวมเทพทั้ง 3 ไว้ในองค์เดียวกันคือ พระพรหม (ผู้สร้าง) พระวิษณุ (ผู้ปกปักรักษา) และพระศิวะ (ผู้ทำลาย) 

พระตรีมูรติถือเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง สุขภาพ การงาน การเงิน และความรัก ที่ถือว่าโดดเด่นและศักดิ์สิทธิ์มาก จนถูกยกให้เป็น เทพเจ้าแห่งความรัก โดยพระตรีมูรติที่เราขอแนะนำให้คุณไปไหว้ อยู่ที่หน้าตึกเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ซึ่งถือเป็นพระตรีมูรติต้นแบบที่ถูกสร้างถูกอย่างถูกต้องตามหลักศาสนาฮินดู

ขั้นตอนและบทสวดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าวมหาพรหมมีดังนี้

โอม ตัส สัต โอม ตัส สัต โอม ตัส สัต โอมสิทธิคเณศะ

โอม พรหมา วิศษณุ มเหศะ วาระ นะมะสิทธิชัยยะ ลาภะ ฤทธิ สุวัตติ สวาหะ

พระเวทย์ สำหรับถวายผลไม้และดอกไม้

โอม นานาวิด๊ะ มัณดะ บุชชะ ปาณิ มัตยุติ ยามิ

ทริคในการไหว้ให้ศักดิ์สิทธิ์ : 

หากต้องการขอพรในวันมงคล วันที่เหมาะแก่การบูชา ถวายผลไม้ และดอกไม้ประจำปีนี้คือ วันศุกร์

3. พระแม่อุมาเทวี วัดแขกสีลม

พระแม่อุมาเทวี อีกหนึ่งเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และกำลังฮอตฮิตในขณะนี้ พระแม่อุมาเทวี หรือพระแม่ปารวตี เป็นเทพีที่ยิ่งใหญ่อันดับหนึ่ง เพราะเป็นพระชายาของพระศิวะ และเป็นแม่ของพระพิฆเนศ พระแม่อุมาเทวีเป็นผู้เปี่ยมด้วยความเมตตา ถือเป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง 

เชื่อกันว่าหากได้บูชาพระแม่อุมาเทวีอย่างสม่ำเสมอ พระองค์จะประทานความศักดิสิทธิ์แก่ผู้ที่บูชา ทั้งยศศักดิ์และความยิ่งใหญ่ โดยเราขอแนะนำให้คุณไปไหว้พระแม่อุมาเทวี ที่วัดพระศรีมหาอุมาเทวี หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ “วัดแขกสีลม” 

ขั้นตอนและบทสวดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท้าวมหาพรหมมีดังนี้

โอม เจ มาตา กี

โอม ชยะ มาตา กี

โอม ไชย มาตา กี

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

โอม ไจ มาตา ปารวตี

โอม มหาอุมาเทวี นมัส

โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทริคในการไหว้ให้ศักดิ์สิทธิ์ : 

การไหว้พระแม่อุมาเทวีเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ ควรขอในเรื่องการเลื่อนขั้นในหน้าที่การงาน ความรัก และขอให้มีครอบครัวที่ดี โดยของที่นำไปถวายจะเป็นดอกไม้สีแดงหรือสีเหลือง และขนมที่มีรสชาติมัน

4. ศาลเจ้าพ่อเสือ เสาชิงช้า

ศาลเจ้าพ่อเสือ อีกหนึ่งสถานที่โด่งดังที่เก่าแก่ มีชื่อเสียง และมีความศักดิ์สิทธิ์มาเนิ่นนาน ศาลเจ้าพ่อเสือเป็นศาลเจ้าชาวจีนแต้จิ๋วที่เป็นที่เคารพนับถือของทั้งชาวไทยและชาวจีน โดยเชื่อกันว่าคนปีชงควรไปไหว้ที่ศาลเจ้าพ่อเสือ โดยเฉพาะ เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ที่ชาวจีนและซินแสทั้งหลายต่างร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ใครที่กำลังดวงตกหรือดวงไม่ดี ทำอะไรไม่รุ่งเรือง หรือมีปัญหาเรื่องเงินทองแนะนำให้มากราบไหว้ที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ 

ศาลเจ้าพ่อเสือยังเป็นสถานที่เสริมดวงบารมีของคนที่เกิดปีขาล (ปีเสือ) และสะเดาะเคราะห์แก้ปีชงสำหรับคนที่เกิดปีวอก (ลิง) นอกจากนี้ ยังนิยมขอเรื่องสุขภาพ การงาน ครอบครัว หรือแม้กระทั่งการเรียนจนเป้นที่ร่ำลือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเมื่อขอและมักสำเร็จกันทุกราย

ขั้นตอนและบทสวดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาลเจ้าพ่อเสือมีดังนี้

ปัจจุบันนิยมไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือเพื่อเสริมอำนาจบารมีโดยใช้ ธูป 18 ดอกและเทียนแดงคู่ เป็นเครื่องสักการะ

ทริคในการไหว้ให้ศักดิ์สิทธิ์ :

เมื่อไปถึงศาลเจ้าพ่อเสืออย่าลืมเสี่ยงเซียมซีในศาลแห่งนี้ เพราะขึ้นชื่อในเรื่องการทำนายที่แม่นยำ

5. หลวงพ่อโสธร ฉะเชิงเทรา

หลวงพ่อโสธร หรือ หลวงพ่อพระพุทธโสธร ที่ประดิษฐานอยู่ ณ พระอุโบสถวัดโสธรวรารามวรวิหาร เป็นอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วประเทศต่างศรัทธาเเละเดินทางมากราบไหว้กันอย่างไม่ขาดสาย หลวงพ่อโสธรขึ้นชื่อเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งหากผู้มีศรัทธามากราบไหว้ขอพรในเรื่องการงาน การเงิน ความรัก โชคลาภและความแคล้วคลาดปลอดภัย ก็จะบันดาลความศักดิ์สิทธิ์ได้สมดั่งใจปราถนา และโดยส่วนใหญ่และเมื่อได้สำเร็จดังปราถนา ผู้คนมักจะนำไข่ต้ม พวงมาลัย หรือการรำถวายมาแก้บนหลวงพ่อโสธร

ขั้นตอนและบทสวดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร มีดังนี้

(ท่องนะโม จบ แล้วกล่าวคำบูชา)

กาเยนะ วาจายะ เจตสา วา โสธะรัง นามะ 

อิทธิปะฏิหาริกะรัง พุทธะรูปัง อะหัง วันทามิสัพพะโสฯ

นะ ทรงฟ้า โม ทรงดิน พุทธ ทรงสินธุ์ ธา ทรงสมุทร ยะ ทรงอากาศ

พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด ศัตรูพาลวินาศสันติ

นะกาโร กุกกุสันโธ สิโรมัชเฌ โมกาโร โกนาคะมะโน นานาจิตเต 

พุทธกาโร กัสสะโป พุทโธ จะ ทะเวเนเต ธา กาโร 

ศรีศากกะยะมุนี โคตะโม ยะกันเน ยะกาโร อะริยะ เมตตรัยโย 

ชิวหาทีเต ปัญจะพุทธา นะมามิหัง

พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ธัมมะบูชา มะหาปัญโญ สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห

อะระหังพุทโธ อิติปิโสภะคะวา นะมามิหัง

คาถาฉบับย่อ ใช้สวดในชีวิตประจำวันหรือก่อนออกเดินทาง

(ท่องนะโม จบ แล้วกล่าวคำบูชา)

อิติ อิติ อิติ โสธโร นะโมพุทธายะ ยะธาพุทธโมนะ

ทริคในการไหว้ให้ศักดิ์สิทธิ์ :

การไหว้บนบานหลวงพ่อโสธรห้ามขอให้จับได้ใบดำหรือขอให้ไม่โดนเกณฑ์ทหาร รวมถึงไม่ควรขอเรื่องลูกกับหลวงพ่อโสธรอีกด้วย

และนี่เป็นเพียง 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนหนึ่งที่อาจเป็นที่พึ่งของเหล่ามูเตลูทั้งหลายให้ได้สบายใจกันยิ่งขึ้น แต่ท้ายที่สุดเราขอแนะนำว่าไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นอกบ้านแล้ว อย่าลืมกราบพระในบ้านอย่างพ่อแม่เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อตัวเองด้วยนะคะ

พาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในเมืองกันไปแล้ว ลองเปลี่ยนบรรยากาศไปเที่ยวภาคใต้และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นั่นดูกันได้นะคะ >> 10 ที่เที่ยวภาคใต้ ทะเลสวยติดอันดับ

สอบถาม